På uppdrag av våra kunder utvecklar vi produkter för att erbjuda bästa möjliga ergonomi. Det innebär att vi bidrar till att anpassa arbetet till människan, så att risken för ohälsa och olycksfall förebyggs. Vi är säkra på att ett arbete som utförs enligt den egna kroppens förutsättningar också blir bättre och roligare.

För oss är det självklart att hela tiden testa och utveckla produkter så att de lever upp till användarnas förväntningar om ergonomi. Vi har många exempel på produkter som under flera år har förfinats till något av moderna klassiker bland snickare och andra hantverkare. Ett flertal av de produkter som vi tar fram är konstruerade för att ge absolut högsta komfort och avlasta kroppens mjukdelar genom att istället belasta höfterna.

fauna-produkter-26-2

Att bära rätt

Genom att bäraren har sin utrustning tätt intill kroppen undviks belastning av ryggen. Den som hela tiden bär med sig det som behövs i arbetet slipper också böja eller sträcka sig för att hämta och lägga ifrån sig förbrukningsmaterial och redskap. Detta minskar risken för förslitning, sträckning och inte minst störande avbrott i arbetet.

Våra idéer underlättar ditt arbete

Fauna utvecklar väskor och hållare för redskap, förbrukningsmaterial och verktyg vilka är utformade för att passa olika användares behov. Vi har utvecklat modeller till olika väskor/fickor för hantverkare, där viktiga verktyg har sin givna plats i specialutformade fack. På det viset är de enkla att nå och ger rutinrörelser i arbetet. Vi har kunskapen och erfarenheten att ta fram väskor och hållare för specifika yrkesgrupper. Ofta använder vi några av våra egna utvecklade lösningar för att sätta fast enheterna på bältet. Vi kan erbjuda olika typer av bälten vilka flera ger maximal ergonomi för den som bär mycket utrustning runt höfterna, ofta i kombination med hängslen.

Fauna-86